۳۵ بازدید

 نخستین دوربین فیلم‌برداری در زمان مظفرالدین‌شاه به ایران آمد

 نخستین فیلم صدادار فارسی، فیلم دختر لر بود که در سال ۱۳۱۷ خورشیدی توسط عبدالحسین سپنتا ساخته شد

ورود نخستین دستگاه سینماتوگراف به ایران در سال ۱۲۷۹ هجری خورشیدی توسط مظفرالدین شاه سر آغازی برای سینمای ایران به حساب می‌آید،و اینک بعد از ۱۰۰ سال شما وارث میراثی هستید که آیندکان چشم انتظارش هستند

سینمای ایران همراه با سینماگران